VÁS ZVOU NA 10. ROČNÍK KONFERENCE


23. - 24. 11. 2020,  PRAHA

NA KONFERENCI VYSTOUPÍ:


PaedDr. Zdeněk Martínek: Agresivita a násilí ve škole


PhDr. Richard Braun, Ph.D.: Diagnostika třídního kolektivu


doc. Kamil Kopecký, Ph.D.: Bezpečněji na internetu


doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.: Online závislosti u detí a mládeže


doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.: Dítě na sociální síti


PhDr. Petra Vávrová: Komunikace v náročných situacích


Mgr. Lukáš Grochal: Konflikty a jejich řešení


a další přednášející / vedoucí workshopů z praxe.


Více informací na www.prevalis.org/konference


Přihlašování bylo spuštěno 30. září 2019 - http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.

SNÍŽENÝ KONFERENČNÍ POPLATEK PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE 2019.