VÁS ZVOU NA 10. ROČNÍK KONFERENCE25. - 26. 3. 2020,  OSTRAVA

NA KONFERENCI VYSTOUPÍ:


PhDr. Jan Svoboda: Agresivita a násilí ve škole

Mgr. Lukáš Grochal: Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování

Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.

a další přednášející jsou v jednání
23. - 24. 11. 2020,  PRAHA


NA KONFERENCI VYSTOUPÍ:


PaedDr. Zdeněk Martínek: Agresivita a násilí ve škole

PhDr. Richard Braun, Ph.D.: Diagnostika třídního kolektivu

doc. Kamil Kopecký, Ph.D.: Bezpečněji na internetu

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.: Online závislosti u detí a mládeže

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.: Dítě na sociální síti

PhDr. Petra Vávrová: Komunikace v náročných situacích

Mgr. Lukáš Grochal: Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování

a další přednášející / vedoucí workshopů z praxe.Více informací na www.prevalis.org/konference


Přihlašování bylo spuštěno 30. září 2019 - http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.

SNÍŽENÝ KONFERENČNÍ POPLATEK PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE 2019.