PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGY

Nabízíme možnost konzultovat situace vztahující se k rizikovému chování žáků a preventivnímu působení ve škole (naplňování Preventivního programu školy).

Můžete se na nás obrátit, když:

  • chcete konzultovat tvorbu Preventivního programu školy nebo preventivního bloku na dané téma,
  • si nevíte rady se situací ve třídě z pozice třídního učitele nebo školního metodika prevence,
  • ve třídě je žák (jsou žáci), který (kteří) se chová (chovají) rizikově a zvažujete další postup,
  • píšete žádost o granty a potřebujete poradit,
  • nastanou další situace, jež chcete prodiskutovat s odborníkem mimo školu.
Cena konzultace se odvíjí od rozsahu poradenství.

Kontakt:

Mgr. Miroslav Hricz
e-mail: miroslav.hricz@prevalis.org