Z důvodu úmrtí Mgr. Bc. Miroslava Hricze pozastaveno.

 

PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGY

Nabízíme možnost konzultovat situace vztahující se k rizikovému chování žáků a preventivnímu působení ve škole (naplňování Preventivního programu školy).

Můžete se na nás obrátit, když:

 • chcete konzultovat tvorbu Preventivního programu školy nebo preventivního bloku na dané téma,
 • si nevíte rady se situací ve třídě z pozice třídního učitele nebo školního metodika prevence,
 • ve třídě je žák (jsou žáci), který (kteří) se chová (chovají) rizikově a zvažujete další postup,
 • píšete žádost o granty a potřebujete poradit,
 • nastanou další situace, jež chcete prodiskutovat s odborníkem mimo školu.
Cena konzultace se odvíjí od rozsahu poradenství.
V době distančního vzdělávání se jedná o bezplatnou službu.


PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Nabízíme pomoc v krizi - provázení náročným obdobím, pomoc při hledání řešení situací, konkrétních plánů,
pomoc se zvládáním vlastních emocí, případně doporučíme následnou péči.

Můžete se na nás obrátit, když:

 • se nacházíte v období, kdy se cítíte špatně,
 • prožíváte partnerský rozchod,
 • jste ztratili zaměstnání, byli vyhozeni ze školy,
 • podléháte prokrastinaci,
 • máte finanční potíže,
 • řešíte závažné onemocnění u sebe nebo svých blízkých
 • řešíte problémy, které přesahují běžné každodenní starosti.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová

e-mail: klara.vozechova@prevalis.org 


Vzhledem k úmrtí klíčové osoby v našem spolku Mgr. Bc. Miroslava Hricze a probíhající epidemiologické situaci se naše činnost v určitých oblastech poněkud utlumuje a proto Vám nyní nemůžeme nabídnout Ventil metodika.


VENTIL METODIKA přináší:

 • pravidelná on-line setkání
 • možnost řešit aktuální problémy, které ve škole vznikají
 • diskuse, sdílení zkušeností
 • úlevu z toho, že v tom nejste sami
 • metodickou podporu školním metodikům prevence
Mám zájem o Ventil metodikaE
LEKTRONICKÁ PLATFORMA SERVISU PRO PREVENTISTY

 • Aktuality z oblasti prevence, informace o finančním zajištění realizace prevence.

 • Pro registrované v EPLAS možnost účastnit se zajímavých on-line odborných meetů, intervizních setkáníseminářů a dalšího vzdělávání.

 • “Větáře” k využití při komunikaci se žáky, rodiči i kolegy.

 • Články k aktuálním tématům od autorů z praxe.

 • Metodické materiály k jednotlivým tématům prevence rizikového chování.

 • Legislativní ukotvení prevence rizikového chování.

 • Zajímavé odkazy na stránky, články, materiály.  


Mám zájem o EPLAS