V listopadu 2018 otevřeme další

běh studia 2018 - 2020.

Informace pro zájemce
.

Obecné informace o specializačním studiu.

Informace pro aktuální studijní skupiny:

Informace pro studijní skupinu PHA2 (2017 - 2019)