Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Nabídka konferencí, akreditovaných odborných seminářů byla aktualizována pro rok 2013.

Srdečně Vás zveme na konference PREVence A LIdSkost v Ostravě dne 12. 2. nebo FÓRUM PREVENCE v Brně 7. 3.,·kurz zdravotníka v Praze 27. 2. - 1. 3., semináře Prevence ve škole - nová náboženská hnutí v Praze 13. 3. a Ostravě 20. 3. a Prevence ve škole - styly mladých,·EMO a sebepoškozování. Kompletní informace naleznete zde.

Těšíme se na vás. Tým Prevalis