Počet akcí na stránku:
Termín od: Termín do: Název akce: Místo konání: Přihláška:
29. 10. Krizové situace výuky Ostrava

Přihlásit se

29. 10. 23. 11. Agresivita, násilí a šikana ve škole - dlouhodobý kurz Praha

Přihlásit se

29. 10. 04. 11. Školní šikanování a jeho řešení - seminář Mgr. Michaely Veselé a PaedDr. Zdeňka Martínka Praha

Přihlásit se

04. 11. 23. 11. Agresivita, násilí a šikana ve škole - dlouhodobý kurz Praha

Přihlašování ukončeno

04. 11. 04. 11. Školní šikanování a jeho řešení - seminář Mgr. Michaely Veselé a PaedDr. Zdeňka Martínka Praha

Přihlašování ukončeno

05. 11. Školní šikana a jeho řešení II. - Skrytý vrstevnický program - seminář dr. Martínka Praha

Přihlašování ukončeno

23. 11. 24. 11. Dny prevence Praha

Přihlásit se

23. 11. Agresivita a násilí ve škole - seminář dr. Martínka Praha

Přihlásit se

01. 12. Ventil metodika On-line prostřednictvím internetu.

Přihlásit se

14. 01. 18. 06. Výcvik v intervenci ve školním prostředí Olomouc
20. 03. 14. 11. Jsem začínající učitel/ka Praha
08. 07. 10. 07. Letní škola prevence Praha

Přihlásit se

28. 08. 17. 03. Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů 2021 - 2023 Praha

Přihlásit se

15. 09. 16. 09. Dny prevence Ostrava
07. 10. 09. 10. Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků Praha
16. 10. 17. 10. Realizace prevence rizikového chování Praha
12. 11. 13. 11. Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti - pokračující kurz Praha