Počet akcí na stránku:
Termín od: Termín do: Název akce: Místo konání: Přihláška:
19. 08. Ventil metodika On-line prostřednictvím internetu.

Přihlásit se

28. 08. 29. 08. Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti Praha

Přihlásit se

10. 09. 11. 09. Dny prevence Ostrava

Přihlásit se

29. 10. Krizové situace výuky Ostrava

Přihlásit se

29. 10. 23. 11. Agresivita, násilí a šikana ve škole - dlouhodobý kurz Praha

Přihlásit se

29. 10. 04. 11. Školní šikanování a jeho řešení - seminář Mgr. Michaely Veselé a PaedDr. Zdeňka Martínka Praha

Přihlásit se

04. 11. 23. 11. Agresivita, násilí a šikana ve škole - dlouhodobý kurz Praha

Přihlašování ukončeno

04. 11. 04. 11. Školní šikanování a jeho řešení - seminář Mgr. Michaely Veselé a PaedDr. Zdeňka Martínka Praha

Přihlašování ukončeno

05. 11. Školní šikana a jeho řešení II. - Skrytý vrstevnický program - seminář dr. Martínka Praha

Přihlašování ukončeno

23. 11. 24. 11. Dny prevence Praha

Přihlásit se

23. 11. Agresivita a násilí ve škole - seminář dr. Martínka Praha

Přihlásit se

23. 11. 18. 06. Výcvik v intervenci ve školním prostředí Olomouc, první setkání 23.11. 2020 v Praze
25. 02. Fórum prevence Olomouc
06. 03. 07. 03. Realizace prevence rizikového chování Praha
20. 03. 14. 11. Jsem začínající učitel/ka Praha
08. 07. 10. 07. Letní škola prevence Praha
28. 08. 17. 03. Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů 2021 - 2023 Praha

Přihlásit se

07. 10. 09. 10. Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků Praha
12. 11. 13. 11. Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti - pokračující kurz Praha