Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Konference Dny prevence v Praze (Online)
Další ročník naší konference, který měl proběhnout v listopadu 2020, se přesouvá na 5. a 6.5. 2021. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme nuceni naši konferenci realializovat online. Zaměření konference důležitost a význam preventivních aktivit ve školách a jejich místo i v době covidové a jak dál v prevenci. Úvodní přednášku bude mít Mgr. Veselá na téma. Možnosti  dalšího vývoje školské prevence: Cesty otevřené a zavřené.    
Další informace vč. programu, který ještě upřesňujeme, najdete na www.prevalis.org/konference

Informace k semináři Krizové situace výuky
,
který měl proběhnout 29.10.2020 v Ostravě - dle sdělení PhDr. Svobody není vhodné, aby proběhl online, je třeba kontakt mezi  účastníky. Termín bude upřesněn podle vývoje epidemiologické situace.


Vzhledem k úmrtí klíčové osoby v našem spolku Mgr. Bc. Miroslava Hricze a probíhající epidemiologické situaci se naše činnost v určitých oblastech poněkud utlumuje a proto Vám nyní nemůžeme nabídnout EPLAS, Ventil metodika, poradenství pro pedagogy a ani nebudeme v letošním roce otevírat nový ročník specializačního studia .