Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:


A co v EPLAS naleznete?

Aktuality z oblasti prevence, informace o finančním zajištění realizace prevence.

Pro registrované v EPLAS možnost účastnit se zajímavých on-line odborných meetů, intervizních setkáníseminářů a dalšího vzdělávání.

“Větáře” k využití při komunikaci se žáky, rodiči i kolegy.

Články k aktuálním tématům od autorů z praxe.

Metodické materiály k jednotlivým tématům prevence rizikového chování.

Legislativní ukotvení prevence rizikového chování.

Zajímavé odkazy na stránky, články, materiály.  

Mám zájem o registraci v EPLAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSechh1NShQN3Kl-XTsgRXfwhQ_eYuZgPNVdw_0ZRyifgunaIw/viewform


Těšíme se na Vás.

Tým Prevalis