Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Prevalis, z. s. připravuje na 30. září 2019 Festival pro rodiče.

Harmonogram: 10:00 - 18:00

Cena vstupenky: 1 000 Kč.

V průběhu května zveřejníme podrobnější informace.

Těším se na Vás.

Váš Prevalis