Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Nadcházející semináře

Termín odTermín doNázev akceMísto konáníPřihláška
08. 03.10. 03. Setkání studijní skupiny PHA2 Praha
27. 03. Fórum prevence Ostrava

Přihlásit

29. 03.31. 03. Setkání studijní skupiny PHA4 Praha
30. 03.31. 03. Realizace prevence rizikového chování Praha

Přihlásit

08. 04. Ventil metodika Praha

Přihlásit

02. 05.09. 02. Jsem začínající učitel/ka Praha

Přihlásit

03. 05. Konflikt jako nástroj rozvoje třídního kolektivu. Ostrava

Přihlásit

14. 05.16. 05. Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků Praha

Přihlásit

12. 06.13. 06. Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti - pokračující kurz Praha

Přihlásit

21. 06.23. 06. Setkání studijní skupiny PHA4 Praha

Aktuality:

Zveme vás na konferenci 4. FÓRUM PREVENCE.

Konference se bude konat 27. 3. 2019 v OSTRAVĚ.  

Program konference bude opět sestávat ze zvaných interaktivních přednášek:

PhDr. Petra Vávrová - Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými)

doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. - "Já a můj Rom" aneb Jsme sběratelé příběhů, ale opravdu jim rozumíme?!

PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. - Dramatická výchova jako nástroj prevence rizikového chování

Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. - Specifika dětí, které kradou ve škole

PhDr. Linda Palatá, Mgr. Lukáš Grochal - Spolupráce OSPOD, školy a NNO při práci s rizikovými dětmi

Mgr. Irena Štulíková, DiS., Mgr. Lukáš Grochal - Participativní techniky při práci s třídním kolektivem a rodiči

Mgr. Blanka Šídlová - Role školního metodika prevence při řešení poruch příjmu potravy

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní s výrazně sníženým konferenčním poplatkem.

Přehled konferenčních poplatků.

Přihlásit se můžete na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.