Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Nadcházející semináře

Termín odTermín doNázev akceMísto konáníPřihláška
04. 02. Ventil metodika Praha

Přihlásit

14. 02. Fórum prevence Olomouc

Přihlásit

16. 02.17. 02. Realizace prevence rizikového chování Praha

Přihlásit

08. 03.10. 03. Setkání studijní skupiny PHA2 Praha

Přihlašování ukončeno

27. 03. Fórum prevence Ostrava

Přihlásit

29. 03.31. 03. Setkání studijní skupiny PHA4 Praha

Přihlašování ukončeno

30. 03.31. 03. Realizace prevence rizikového chování II. Praha

Přihlásit

08. 04. Ventil metodika Praha

Přihlásit

27. 04.09. 02. Jsem začínající učitel/ka Praha

Přihlásit

14. 05.16. 05. Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků Praha

Aktuality:

Zveme vás na konferenci 3. FÓRUM PREVENCE.

Konference se bude konat 14. 2. 2019 v OLOMOUCI.  

Program konference bude opět sestávat ze zvaných interaktivních přednášek:

PhDr. Petra Vávrová - Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými)

Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. - Dítě v krajině stereotypů

Mgr. Petr Soják, Ph.D. - Agresivita u chlapců je O.K.

Mgr. Pavlína Němcová - Efektivní komunikace učitel - žák

Mgr. Miroslav Hricz - Konflikt ve třídě a jeho řešení.

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní s výrazně sníženým konferenčním poplatkem.

Přehled konferenčních poplatků.

Přihlásit se můžete na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.