Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Nadcházející semináře

Termín odTermín doNázev akceMísto konáníPřihláška
22. 11. Doškolovací kurz zdravotníka Praha

Přihlašování ukončeno

26. 11. Ventil metodika Praha

Přihlásit

30. 11.17. 11. Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů Praha

Přihlásit

30. 11. Ne kriminalitě z nenávisti Praha

Přihlásit

30. 11. Tvorba Preventivního programu školy Praha

Přihlásit

01. 12. Doškolovací kurz zdravotníka Praha

Přihlásit

01. 12. HIV/AIDS ve světle dnešní doby Praha

Přihlásit

13. 12.10. 05. Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy Praha
13. 01. Poruchy příjmu potravy Praha

Přihlásit

14. 02. Fórum prevence Olomouc

Přihlásit

Aktuality:

Zveme vás na konferenci 3. FÓRUM PREVENCE.

Konference se bude konat 14. 2. 2019 v OLOMOUCI.  

Program konference bude opět sestávat ze zvaných interaktivních přednášek:

PhDr. Petra Vávrová - Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými)

Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D. - Dítě v krajině stereotypů

Mgr. Petr Soják, Ph.D. - Agresivita u chlapců je O.K.

Mgr. Pavlína Němcová - Efektivní komunikace učitel - žák

Mgr. Miroslav Hricz - Konflikt ve třídě a jeho řešení.

Na konferenci je možné přihlásit se již nyní s výrazně sníženým konferenčním poplatkem.

Přehled konferenčních poplatků.

Přihlásit se můžete na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.