Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Už je to tak. Adéla Dvořáková v Prevalisu, v kanceláři Ostrava pracovala 3 roky. A dnes je první den, kdy už u nás nepracuje.
Do našeho týmu však přibyla posila - Adéla Recmanová.... ANO, ANO... tato dvě slova včera způsobila, že dnes už je vedoucí kanceláře v Ostravě mladou paní Recmanovou.

Novomanželům přejeme na společné cestě životem štěstí, zdraví, lásku, pohodu .... prostě vše dobré.

Ale nebojte se, jinak se ve vedení ostravské kanceláře nic nezměnilo. Jen kontakt na Adélu je teď adela.recmanova@prevalis.org.