Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Nadcházející semináře

Termín odTermín doNázev akceMísto konáníPřihláška
22. 11. Doškolovací kurz zdravotníka Praha

Přihlašování ukončeno

26. 11. Ventil metodika Praha

Přihlásit

30. 11.17. 11. Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů Praha

Přihlásit

30. 11. Ne kriminalitě z nenávisti Praha

Přihlásit

30. 11. Tvorba Preventivního programu školy Praha

Přihlásit

01. 12. Doškolovací kurz zdravotníka Praha

Přihlásit

01. 12. HIV/AIDS ve světle dnešní doby Praha

Přihlásit

13. 12.10. 05. Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy Praha
13. 01. Poruchy příjmu potravy Praha

Přihlásit

14. 02. Fórum prevence Olomouc

Přihlásit

Aktuality:

Společnost S.E.N.A. s.r.o. připravila další sérii seminářů nazvaných "Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy" (akreditace MŠMT - č.j. MSMT-6842/2015-1-335).
Vzdělávací akce je koncipována jako 3 setkání od prosince 2018 do května 2019. 

Za Prevalis, z. s. vřele doporučujeme!