Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Světová dentální federace (World Dental Federation) vyhlásila na 20. března 2016  Světový den ústního zdraví (World Oral Health Day 2016), pod heslem Vše začíná tady. Zdravá ústa. Zdravé tělo. (It all starts here. Healthy mouth. Healthy body).

Cílem je informovat jaký dopad má ústní zdraví na celkové fyzické zdraví  a pohodu a pomoci inspirovat ke změnám v podoře zdraví ústní dutiny. Světový den ústního zdraví se slaví již od roku 2008. Jeho cílem je připomenout význam ústního zdraví a celosvětově zlepšit povědomí o významu ústní hygieny při prevenci onemocnění dutiny ústní v každém věku.

Více na www.sduz.cz