Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Vítáme Vás na prahu nového roku a přejeme ať je to rok dobrý!
A pokud alespoň jeho část chcete prožít s námi, jsme rádi.
Informace o aktuální nabídce Prevalis naleznete na těchto stránkách.

Těšíme se na Vás!

Váš Prevalis