Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

V posledních dnech se ve zpravodajství znovu objevuje debata o sexuální výchově ve školách. A také o příručce pro učitele Sexuální výchova – vybraná témata. PREVALIS, o.s. považuje sexuální výchovu za nutnou součást ochrany a podpory zdraví ve škole. Důraz musí být na komplexnost této výchovy – z hlediska biologického, sociálního i etického.

Rádi bychom upozornili na úvod příručky, ve kterém se píše:

„Výběr jednotlivých příspěvků reaguje, v souladu s kurikulární reformou, na naléhavost komplexního přístupu k řešení problematiky sexuální výchovy v souvislosti s aktuálními výsledky různých šetření a analýz realizovaných v této oblasti (nebezpečí hrozící v souvislosti s užíváním internetu, nárůst počtu HIV pozitivních osob, zvyšující se výskyt pohlavně přenosných chorob, zvýšený výskyt rakoviny prostaty, rakoviny prsu a děložního čípku, sexuální zneužívání dětí zejm. s ohledem na komercionalizaci sexu, nežádoucí otěhotnění apod.), s potřebou akcentování nejen mravního jednání v obecné rovině, ale i mravního bezpečného jednání v souvislosti se sexuálním chováním. 
Tato publikace není učebnicí sexuální výchovy, může být však pomocníkem pro učitele, kteří se na realizaci sexuální výchovy ve školách podílí. Doplňuje již vydané publikace k podpoře a ochraně zdraví ve školách, kam sexuální výchova neoddělitelně patří a zároveň je rozšiřuje o aktuální témata.“

Vzhledem k výše uvedenému považujeme realizaci sexuální výchovy za nutnost

Odpůrci příručky (zejména protestující rodiče z Výboru na obranu rodičovských práv) demagogicky odmítají, že by se jejich děti měly učit masturbovat či souložit. Příručka učitele k ničemu takovému nenabádá. Posuďte sami· zde .