Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

SEMINÁŘ KRIZOVÉ SITUACE VÝUKY 11.10.2021 V OSTRAVĚ
 
Vážení zájemci o setkání s PhDr.  Janem Svobodou na téma Krizové situace výuky,
sdělujeme Vám, že seminář, který se měl uskutečnit 29.10.2020, 
proběhne v Ostravě dne 11.10.2021 od 8:30 do 14:30
Místem konání je školící místnost v budově Ostravia, 
adresa: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava. https://www.ostravia.cz/kontakt/mapa/
Možnost přihlášení do naplnění kapacit, cena 1 290 Kč.
Přihlašování již bylo ukončeno.
 
Těšíme se na setkání.
Tým Prevalis