Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Prevalis, z. s.; sekce evaluace a zvyšování kvality programů prevence


vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektor / lektorka

programů selektivní primární prevence v mateřských,

základních a středních školách v Praze.


Informace na http://prevalis.org/soubory/files/vyberko_spp_praha.pdf.

Rozšiřte náš tým! Těšíme se na Vás!

Prevalis, z. s.