Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Naše partnerská organizace Život bez závislostí oevírá 4. běh KVP.

Právě probíhá přijímání přihlášek k výběrovému řízení do skupiny Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP IV. Více zde: http://www.vycvikkvp.cz/otevirame-kvp-iv/ nebo http://www.vycvikkvp.cz/news/info-k-novemu-vycviku-kvp-iv/

Letáček s anotací