Organizační schema:Vedení organizace:


Ing. Ilona Hriczová
ředitelka spolku, vedoucí Centra fundraisingové podpory
a vedoucí Kanceláře Prevalis z.s.

Centrum vzdělávacích programů
vedoucí: Mgr. Monika Hačecká

Bc. Jiří Stupka, DiS.
vedoucí Sekce Šance pro zdraví

Mgr. Monika Hačecká
vedoucí Programového a organizačního výboru konference Dny prevence

Mgr. Hedvika Zmeková
- odborný garant činnosti

Centrum primární prevence
vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Vožechová

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí Sekce všeobecné a selektivní prevence

Mgr. Linda Nývltová
vedoucí Sekce indikované prevence

Centrum fundraisingové podpory
vedoucí: 
Ing. Ilona Hriczová

Složení rady Prevalis, z. s.:

Ing. Ilona Hriczová
ředitelka spolku, vedoucí Centra fundraisingové podpory
a vedoucí Kanceláře Prevalis z.s.

Bc. Jiří Stupka, DiS.,
vedoucí Sekce Šance pro zdraví;

Mgr. Jakub Hromas,
lektor, oblast mediální komunikace na sociálních sítích