Organizační schema:Vedení organizace:


Mgr. Bc. Miroslav Hricz
ředitel spolku, odborný garant činnosti,
vedoucí výcvikových skupin specializačního studia;

Centrum vzdělávacích programů
vedoucí: Mgr. Monika Hačecká

Bc. Jiří Stupka, DiS.
vedoucí Sekce Šance pro zdraví

Mgr. Monika Hačecká
vedoucí Programového a organizačního výboru konference Dny prevence


Mgr. Bc. Miroslav Hricz
vedoucí výcvikových skupin specializačního studia


Centrum primární prevence
vedoucí: Mgr. et Mgr. Klára Vožechová

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí Sekce všeobecné a selektivní prevence

Mgr. Linda Nývltová
vedoucí Sekce indikované prevence

Centrum fundraisingové podpory
vedoucí: 
Ing. Ilona Hriczová

Mgr. Bc. Miroslav Hricz
vedoucí Kanceláře Prevalis, z. s.

Složení rady Prevalis, z. s.:

Mgr. Bc. Miroslav Hricz,
ředitel Prevalis, z. s., odborný garant činnosti, 
vedoucí výcvikových skupin specializačního studia;

Bc. Jiří Stupka, DiS.,
vedoucí Sekce Šance pro zdraví;

Ing. Ilona Hriczová,
vedoucí Centra fundraisingové podpory.