CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Vedoucí: Mgr. et Bc. Klára Vožechová

Vedoucí Sekce všeobecné a selektivní prevence: Mgr. et Bc. Klára Vožechová

Lektoři prevence:
Mgr. Miroslav Hricz
Mgr. Linda Nývltová
Mgr. et Bc. Klára Vožechová
Mgr. Hedvika Zmeková
Bc. David Lebeda
Bc. Jiří Stupka, DiS.
Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D.


Vedoucí Sekce indikované prevence: Mgr. Linda Nývltová

Poradenští pracovníci - indikovaná prevence:

Mgr. Miroslav Hricz
Mgr. Linda Nývltová
Mgr. et Bc. Klára Vožechová
Mgr. Hedvika Zmeková