Aktuálně

Zveme vás na DNY PREVENCE
v letech 2017 – 2018

Přihláška
Materiály z konference

Praha 26. – 27. 9. 2017

Přihláška

Konference se koná v prostorách
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,

Václavské náměstí 833/31,  110 00 Praha 1.
Prostory nadace naleznete v průchodu – vchod
z ulice č.o. 29 – vstup do Čínské restaurace)

Program – finální podoba
Elektronická volba workshopů proběhne od 20. do 25. září (do 15 hodin).
Další možnost volby bude 26. září při registraci.

Těšíme se na Vás!
Programový a organizační výbor Dnů prevence

Bratislava 20. – 21. 11. 2017

Pozvánka bude zprístupnená zde
30. 9. 2017.

V programu nebude chybět nebo byli osloveni:

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, Ph.D.
Analýza potrieb v oblasti preventívnych programov
Mgr. Michaela Veselá
Komunikace ve škole
Bc. Jiří Stupka, DiS.
HIV/AIDS
Mgr. Běla Outratová
Minimalizace šikany a první pomoc při výskytu šikany
PhDr. Mário DULOVICS, PhD.
Mediálna výchova v edukačnom procese so sreteľom na prevenciu online rizikového správania
Mgr. Miroslav Hricz
Jak udržet kázeň ve třídě