Aktuálně

Zveme vás na DNY PREVENCE
v roce 2018

Přihláška
Materiály z konference

Praha 26. – 27. 9. 2018

Harmonogram Dnů prevence 2018:
Středa 26. 9. 2018:
Registrace – od 9:30 hodin
10:00 – 10:30 Zahájení programu
10:30 – 11:30 Hlavní přednáška
11:30 – 13:30 Obědová přestávka
13:30 – 18:55 Program – workshopy, krátká vystoupení
Čtvrtek 27. 9. 2018:
08:15 – 10:45 Program – workshopy, krátká vystoupení
11:15 – 14:45 Hlavní přednáška
14:45 – 15:00 Zakončení konference
Volba workshopů:

Možnost elektronické volby byla zahájena a bude ukončena v pátek 21. září v 18 hodin.
Seznamy zapsaných na jednotlivé workshopy jsou zveřejněny při registraci 26. 9.
Potvrzení výběru workshopu není zasíláno ani jiným způsobem zveřejňováno.
Po uzavření elektornické volbyPo tomto datu bude možné zvolit workshop 26.9. při registraci.
Ubytování:
V případě, že  jste projevili zájem o zajištění ubytování, jsou ubytováni v Hotelu Golf v Praze 5, základní informace jste obdrželi e-mailem.
Při registraci obdržíte další potřebné informace (o dopravě do hotelu, mapku).
Ubytování je možné v době obědové přestávky nebo po skončení programu ve středu.
Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství – Dům ABF
Václavské náměstí 833/31,  110 00 Praha 1
Další informace:
http://www.prevalis.org/vzdelavaci-programy-kalendar/tabseminare/akce/4

Konferenční poplatek

Hlavní přednášky:
PhDr. Helena Vrbková
Jak udržet kázeň ve třídě
PhDr. Jan Svoboda
Krizové situace výuky

V programu najdete:
Bc. Jiří Stupka, DiS.
HIV/AIDS
PhDr. Mário DULOVICS, PhD.
Mediálna výchova v edukačnom procese so sreteľom na prevenciu online rizikového správania
Mgr. Tomáš Zmija
Způsoby mediace ve škole: mediace, mediace ve třídě, mediace s rodiči a v učitelském sboru

Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D.
Poruchy příjmu potravy
Mgr. Milan Žižka
Ochoč si svou sílu aneb, jak se mají kluci naučit zacházet se svou agresivitou, když jim ji vezmeme?
Mgr. Jan Šimek
TA v praxi pedagoga – Podpora spolupráce ve třídě
Mgr. Lukáš Grochal
Konflikt a jeho řešení ve třídě
Mgr. Lukáš Grochal
Artefiletika pro každý den
Mgr. Jan Konopásek, Mgr. Šárka Dršková
Práce s filmem Zuřivec – práce s násilím páchaném na dětech
Mgr.
Blanka Šídlová
Komunikace a její specifika při výskytu poruch příjmu potravy na SŠ
a další přednášející

Ostrava 28. – 29. 3. 2018

Program