Aktuálně

Zveme vás na DNY PREVENCE
v roce 2018

Přihláška
Materiály z konference

Praha 26. – 27. 9. 2018

Pozvánka

Účastnický poplatek

Hlavní přednášky:
PhDr. Jan Svoboda
Krizové situace výuky
MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP
Co nabízí dnešní neurovědy: pro učení a co potřebujete vědět

V programu nebude chybět nebo byli / budou osloveni:
Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, Ph.D.
Analýza potrieb v oblasti preventívnych programov
Bc. Jiří Stupka, DiS.
HIV/AIDS
PhDr. Mário DULOVICS, PhD.
Mediálna výchova v edukačnom procese so sreteľom na prevenciu online rizikového správania
PhDr. Helena Vrbková
Jak udržet kázeň ve třídě

Mgr. Lenka Suchopárová, Ph.D.
Poruchy příjmu potravy
JUDr. Břetislav Brejcha
Drogová scéna v ČR
Mgr. Milan Žižka
Realizace prevence rizikového chování

a další témata, která přinese aktuální dění.

Ostrava 28. – 29. 3. 2018

Program