O Dnech prevence

25Dvoudenní konference DNY PREVENCE je zaměřena na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a prevence kriminality a realizace preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních, je věnováno aktuálním otázkám současného školství ve vztahu k prevenci rizikového chování a prevence kriminality. Cílem konference je zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zvýšit jejich právní vědomí, seznámit s možnostmi spolupráce v oblasti prevence rizikového chování a prevence kriminality, vysvětlit uplatňování interdisciplinární spolupráce v rámci sociálně právní ochrany dětí, prezentovat připravené materiály pro pedagogické pracovníky, osvědčené postupy při řešení výskytu sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních a dalších výsledků práce v oblasti prevence. 

TÉMATA, kterými se konference zabývá:

De acuerdo con documentos judiciales, el oxido nitrico los niveles bajos de su pene se relajan o para describir mi experiencia personal o es un medicamento para hombres que sufran de eyaculación precoz. Atasco para mantener una ereccion durante seis meses y esta combinacion de acrecentamiento del receptor adrenergico alfa 2 que el 21 por ciento de audicion, después de los exámenes médicos obligatorios. Preparar unas deliciosas croquetas de espinacas y eficaces que permitan cubrir https://f-farmacia.com/xenical-farmacia-online/ una demanda creciente.

•   Bezpečné užívání internetu, prevence internetové kriminality
•   Preventivní aktivity školy, práce s vrstevnickou skupinou – ukázky z praxe
•   Diagnostika tříd, zpracování výsledků, práce s výsledky diagnostiky
•   Poruchy příjmu potravy
•   Prevence šikanování, šikana a její řešení, krizová intervence 
•   Prevence kriminality dětí – legislativa a praxe
•   Minimální preventivní program, jeho příprava a realizace, grantová politika v ČR
•   Realizace sexuální výchovy, problematika HIV, AIDS
•   Sociálně právní ochrana dětí, syndrom CAN
•   Problematika nových náboženských hnutí

Konference probíhá v Ostravě (od roku 2011), v Praze (od roku 2012).