07. 10. 2021
09. 10. 2021
Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků
Praha
každý den 9:00 - 16:00
prostory Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
Kurz je zaměřen zvládání náročných emocí a metody jejich zpracování na velmi praktických příkladech. Ukáže konkrétní postup, co se musí v našem těle i mysli odehrát, aby došlo ke změně špatného emočního návyku a jak v této změně můžeme podpořit sebe i druhé. Kurz provede účastníky tématem emoční inteligence a jejího rozvoje. Účastníci si projdou několika druhy světových typologií a naučí se, jaký mohou mít dopad na práci s žákem i se sebou samým. Představené metody budou ihned aplikovány na praxi jak v celých třídních kolektivech, tak se jednotlivci. Lektorka: MgA. Irena Swiecicki Lektorka má letité zkušenosti z praxe (proškolila asi 17 000 účastníků po celém světě) a dokáže sdílet řadu užitečných příkladů. Kurz je realizován v rámci vzdělávacího programu Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků, č. akreditace: MSMT-14990/2018-2-587.
školní metodik prevence, učitelé, výchovní poradci, ředitelé škol, školní psychologové.
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře