08. 08. 2019
10. 08. 2019
Letní škola prevence
Uherské Hradiště
8. 8. - od 14 hodin do 18 hodin; 9. 8. - od 8 hodin do 18 hodin; 10. 8. - od 8 hodin do 13 hodin
Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.; Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště
Letní setkání nad preventivními tématy.
školním metodikům prevence, školním psychologům, školním speciálním pedagogům, učitelům, ředitelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře