14. 02. 2019
Fórum prevence
Olomouc
9:00 - 18:30
Regionální centrum Olomouc nebo BEA campus Olomouc
Jednodenní setkání bude zaměřeno na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a kriminality a realizace preventivních aktivit. Program: PhDr. Petra Vávrová - Principy zdravé komunikace ve škole (mezi dospělými); Mgr. Hana Kubíčková - Dítě v krajině stereotypů; Mgr. Petr Soják, Ph.D. - Agresivita u chlapců je O.K.; Mgr. Pavlína Němcová - Efektivní komunikace učitel - žák; Mgr. Miroslav Hricz - Konflikt ve třídě a jeho řešení. Přihlášky na http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře