30. 09. 2019
01. 10. 2019
Dny prevence
Praha
bude upřesněno
bude upřesněno
Dvoudenní setkání nad preventivními tématy. Tentokrát zaměřeno zejména na vztahy, problematiku šikany a administrativu školního metodika prevence.
školním metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře