23. 11. 2020
24. 11. 2020
Dny prevence
Praha
pondělí 23.11. 10:00 - 18:00; úterý 24.11. 8:00 - 15:00
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - Dům ABF; Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1
Dvoudenní setkání nad preventivními tématy. Tentokrát zaměřeno zejména na vztahy, problematiku šikany a administrativu školního metodika prevence.
školním metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře