16. 02. 2019
17. 02. 2019
Realizace prevence rizikového chování
Praha
sobota 10:00 - 18:30, neděle 9:00 - 14:30
Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
Vzdělávací program přinese rozvoj odborných znalostí k jednotlivým tématům a získání praktických zkušeností vedení primární prevence ve třídách. Účastník obdrží pro probíraná témata metodické materiály. Témata, na která se zaměříme jsou: 1) Bezpečnější cyberprostor 2) Vztahy a komunikace ve třídě 3) Prevence závislostního chování
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře