14. 05. 2019
15. 05. 2019
Koučování - pokračující kurz Emoční intelgience
Praha
9:00 - 16:00
prostory Prevalis, z. s. Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
bude upřesněno
školním metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře