08. 04. 2019
10. 04. 2019
Emoční inteligence - úvodní kurz
Praha
9:00 - 16:00
prostory Prevalis, z. s., Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
1) Co je emoční inteligence? 2) Jakými technikami lze trénovat 5 faktorů emoční inteligence? 3) Co je sebeuvědomění a jak je mohu rozvíjet? 4) Co je sebeovládání a jak je mohu rozvíjet? 5) Co je sebemotivace a jak ji mohu rozvíjet? 6) Co je empatie a jak ji mohu rozvíjet? 7) Co je společenská obratnost a jak ji mohu rozvíjet? Lektorka: MgA. Irena Swiecicki
školní metodik prevence, učitelé, výchovní poradci, ředitelé škol, školn ípsychologové.
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře