02. 07. 2018
04. 07. 2018
Letní škola prevence
Praha
2.7. od 14 hodin 3.7. celý den 4.7. do 12:30 hodin
Místo konání LŠP: FZŠ Táborská, Praha 4
Tematické zaměření: Komunikace v lidském světě Program: PhDr. Jan Svoboda - Komunikace v rodině Jakub Gabriel Rajnoch - Komunikace tancem a zpěvem Mgr. Petr Bureš, Vít Hrbáček - Aktivity v rámci třídnických hodin Mgr. Petr Bureš - Vedení žákovského parlamentu Mgr. Miroslav Hricz - Komunikace s agresorem
školním metodikům prevence, školním psychologům, školním speciálním pedagogům, učitelům, ředitelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře