29. 10. 2020
04. 11. 2020
Školní šikanování a jeho řešení - seminář Mgr. Michaely Veselé a PaedDr. Zdeňka Martínka
Praha
6. 3. 2020: 9:00 - 14:00 (Mgr. Michaela Veselá) 4. 11. 2020: 10:45 - 16:00 (PaedDr. Zdeněk Martínek)
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství - Dům ABF; Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1
Témata: 1) Školní šikanování - teoretická východiska 2) Formy šikany, vývojová stadia šikany 3) Řešení šikany - diagnostika, zjištění formy, rozsahu 4) Výchovné vzorce obětí a agresorů 5) Role školy, role rodičů 6) Jak řešit již existující problémy se šikanou u dětí 7) Možnosti spolupráce při řešení Lektoři: Mgr. Michaela Veselá, Společně k bezpečí, z. s. a PaedDr. Zdeněk Martínek, speciální pedagog - etoped; Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov.
školním metodikům prevence, školním psychologům, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře