15. 09. 2021
16. 09. 2021
Dny prevence
Ostrava
středa 10:00 - 18:00; čtvrtek 8:00 - 15:15
Harmony Club Hotel; 28. října 170, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Dvoudenní setkání nad preventivními tématy. Tentokrát zaměřeno zejména na vztahy, problematiku šikany a administrativu školního metodika prevence.
školním metodikům prevence, výchovným poradcům, ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům
v závislosti na datu přihlášení, dle přihlašovacího formuláře