Vytisknout

Z důvodu úmrtí Mgr. Bc. Miroslava Hricze pozastaveno.

 

PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGY

Nabízíme možnost konzultovat situace vztahující se k rizikovému chování žáků a preventivnímu působení ve škole (naplňování Preventivního programu školy).

Můžete se na nás obrátit, když:

Cena konzultace se odvíjí od rozsahu poradenství.
V době distančního vzdělávání se jedná o bezplatnou službu.


PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Nabízíme pomoc v krizi - provázení náročným obdobím, pomoc při hledání řešení situací, konkrétních plánů,
pomoc se zvládáním vlastních emocí, případně doporučíme následnou péči.

Můžete se na nás obrátit, když:


Kontakt:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová

e-mail: klara.vozechova@prevalis.org 


Vzhledem k úmrtí klíčové osoby v našem spolku Mgr. Bc. Miroslava Hricze a probíhající epidemiologické situaci se naše činnost v určitých oblastech poněkud utlumuje a proto Vám nyní nemůžeme nabídnout Ventil metodika.


VENTIL METODIKA přináší:

Mám zájem o Ventil metodikaE
LEKTRONICKÁ PLATFORMA SERVISU PRO PREVENTISTY


Mám zájem o EPLAS