VytisknoutVÁS ZVOU NA 10. ROČNÍK KONFERENCE26. - 27. 3. 2020, 10. - 11. 9. 2020 OSTRAVA

NA KONFERENCI VYSTOUPÍ:


PhDr. Jan Svoboda: Agresivita a násilí ve škole

Mgr. Petra Sobková, Mgr. David Kudrna: Rodičem a učitelem 2.0 aneb digitální technologie a kyberprostor

PhDr. Jana Hronová, Mgr. Kateřina Grofková: Zavedení a realizace třídnických hodin

Mgr. Petra Sobková, Mgr. David Kudrna: Za dveřmi dětského pokojíčku

PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.: Expresivní přístupy jako prevence rizikového chování 

Mgr. Lukáš Grochal: Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování

Mgr. Miroslav Turek: Edukace sociálně znevýhodněných dětí

Mgr. Jenifer Kaločová: Traumatizované dítě ve třídě a ve škole

Mgr. Lukáš Grochal: Práce s dětmi s projevy rizikového chování

Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.: Syndrom CAN


V úterý 14. 4. 2020 bude znovu spuštěno přihlašování na tuto konferenci.
23. - 24. 11. 2020,  PRAHA


NA KONFERENCI VYSTOUPÍ:


PaedDr. Zdeněk Martínek: Agresivita a násilí ve škole

PhDr. Richard Braun, Ph.D.: Diagnostika třídního kolektivu

doc. Kamil Kopecký, Ph.D.: Bezpečněji na internetu

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.: Online závislosti u detí a mládeže

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.: Dítě na sociální síti

PhDr. Petra Vávrová: Komunikace v náročných situacích

Mgr. Lukáš Grochal: Artefiletika jako nástroj prevence rizikového chování

a další přednášející / vedoucí workshopů z praxe.

Více informací na www.prevalis.org/konference


Přihlašování bylo spuštěno - http://prevalis.org/dnyprevence/prihlasit-se/.