Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Nadcházející semináře

Termín odTermín doNázev akceMísto konáníPřihláška
08. 03.10. 03. Setkání studijní skupiny PHA2 Praha
27. 03. Fórum prevence Ostrava

Přihlásit

29. 03.31. 03. Setkání studijní skupiny PHA4 Praha
30. 03.31. 03. Realizace prevence rizikového chování Praha

Přihlásit

08. 04. Ventil metodika Praha

Přihlásit

02. 05.09. 02. Jsem začínající učitel/ka Praha

Přihlásit

03. 05. Konflikt jako nástroj rozvoje třídního kolektivu. Ostrava

Přihlásit

14. 05.16. 05. Jak pracovat s náročnými emocemi u žáků Praha

Přihlásit

12. 06.13. 06. Jak vést žáka a třídu k zodpovědnosti - pokračující kurz Praha

Přihlásit

21. 06.23. 06. Setkání studijní skupiny PHA4 Praha

Aktuality:Vedoucí sekce vzdělávacích aktivit a organizační podpory v Praze
je od 10. 7. 2017 Mgr. Monika Hačecká.

Ale nebojte se, je to tatáž dobrá duše Prevalisu, která se o vzdělávání stará už od roku 2012.

Jenom se v pátek 7. 7. vdala. Monice (dříve Škábové) přejeme (ale nejen ji) všechno dobré.

A pokud byste jí chtěli kontaktovat, vězte, že e-mailová adresa je monika.hacecka@prevalis.org.

Váš Prevalis