Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

Prevalis, z. s.; sekce školské primární prevence


vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektor / lektorka

programů všeobecné primární prevence v mateřských,

základních a středních školách


- v Praze - informace na http://www.prevalis.org/soubory/files/vyberko_vpp_praha.pdf,

- v Moravskoslezském kraji- informace na http://www.prevalis.org/soubory/files/vyberko_vpp_mskraj.pdf.

Rozšiřte náš tým! Těšíme se na Vás!

Prevalis, z. s.